Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Đặc điểm

Những đặc thù của Truyền thông Xã hội – Social Media Marketing

Social Media Marketing là “kéo” chứ không phải “đẩy”
Social Media Marketing là marketing “chậm”
Social Media Marketing là “liên kết nội dung”
Social Media Marketing là dựa trên “đối thoại” chứ không phải “độc thoại”

http://thietkeweb.net.vn/wp-content/uploads/2010/09/bienquangcao-300x200.jpg

Social Media Marketing không phải là truyền thông đại chúng
Con người kết nối với con người
Chỉ 10% dân số tin vào Mass Media nhưng gần 80% dân số tin vào Social Media
Thu hút khách hàng, theo dõi, và truyền thông thương hiệu
Làm cho Doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn với khách hàng và ngược lại
– Có được kết nối nhiều địa phương và hơn thế nữa
– Tạo dẫn được khách hàng
Chia sẻ thông tin với bạn của khách hàng

Tạo mạng lưới quan hệ
– Tuyển dụng
Kết nối thị trường và quảng bá thương hiệu của Doanh nghiệp

– Một giọng nói khác hơn là từ công ty quảng cáo/đội ngũ bán hàng
– WOM (Marketing truyền miệng)
Dịch vụ khách hàng tốt hơn/Hỗ trợ khách hàng nhanh hơn
– Nâng cao lòng trung thành của khách hàng

Khách hàng/ Người dùng là VUA trong Đối thoại trong Social Media Marketing

Nhận ngay Feedback thông tin phản hồi từ khách hàng/góp ý

Theo dõi những gì mọi người đang nói về doanh nghiệp của bạn
Tạo dư luận xung quanh sự kiện sắp tới
Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn và các nội dung mà bạn tạo ra tới người dùng.

Leave a Reply