Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Điện thoại ra đời như nào

Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại hơn 100 năm trước. Lúc đầu, các đường cáp điện thoại là dòng riêng biệt mà kết nối cặp máy điện thoại. Nói cách khác, mỗi người mà đã có một điện thoại có thể nói chuyện với một điện thoại khác. Đường dây điện thoại đầu tiên được thành lập ở Boston vào năm 1877. Nó kết nối với ngôi nhà của Charles Williams Jr ở Somerville MA với văn phòng Boston của mình. Việc sử dụng các đường riêng là rất hạn chế khi muốn giao tiếp đa nhiệm. Mọi người đều muốn có thể nói chuyện với nhiều hơn một hộ gia đình khác. Vì vậy một cơ sở kết nối trung tâm là cần thiết, một nơi mà đường dây điện thoại sẽ được kết nối như trạm trung chuyển dòng điện thoại là cần thiết để kết nối điện thoại riêng với các thiết bị kết nối trung tâm.

cáp điện thoại

Đường cáp điện thoại đầu tiên là đường dây trên không, được đặt trên cột điện thoại hoặc gắn vào giá đỡ trên nóc nhà. Đường dây điện thoại độc thân dây tiếp đất bằng sắt hoặc thép. Một số dây được mạ kẽm để chống ăn mòn, nhưng vấn đề ăn mòn không bao giờ ít phổ biến. Các dòng còn độc thân dây căn cứ và họ vốn đã ồn ào. Dây đồng phosphor và hợp chất dây thép đồng đã được thực hiện trong nỗ lực để làm giảm tiếng ồn trong các dòng. Những lợi ích của việc sử dụng dây đồng thực hiện đã được biết đến, nhưng công nghệ này là không có sẵn để thực hiện một dây đồng đủ mạnh cho một dây trên không. Sau đó, vào năm 1877 Thomas Doolittle phát triển quá trình cho dây đồng rút ra cứng trong thung lũng Naugatuck Connecticut. Ông đã mềm, dây đồng ủ rút ra thông qua một loạt các chết để làm tăng độ bền kéo của nó. Dây đồng rút ra cứng là đủ mạnh cho dây trên không và đồng mất trên thị trường dây điện thoại.