Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Cẩn thận với rủi ro khi chơi Forex

Bản thân Forex trading không mang bất cứ một rủi ro nào mà là do phương pháp quản lý rủi ro của bạn chưa được tốt. Hãy học cách nhận dạng những loại rủi ro nhé.

Rủi ro về tỷ giá: Đây là rủi ro lớn nhất trong tất cả các loại rủi ro. Nó gắn liền với sự thay đổi tỷ giá niêm yết của các loại tiền tệ trên thị trường. Thực ra những thay đổi này cũng chính là điều chúng ta mong đợi khi đầu tư vào thị trường ngoại hối bởi nó cũng mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư. Bất cứ công cụ nào nhằm hạn chế rủi ro này cũng đồng thời hạn chế lợi nhuận tiềm năng.

Rủi ro về lãi suất

Chênh lệch lãi suất được tính toán trên mỗi trạng thái giao dịch nếu nó được duy trì qua đêm. Chênh lệch lãi suất là khoảng khác biệt giữa lãi suất của các đồng tiền trong một cặp ngoại tệ. Khoảng khác biệt này càng lớn thì số tiền chênh lệch lãi suất âm hoặc dương trên mỗi trạng thái mở qua đêm càng cao. Để kiếm một khoản lợi nhuận đáng kể từ chênh lệch lãi suất, nhà kinh doanh cần duy trì trạng thái giao dịch của mình trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó rủi ro hối đoái có thể lớn hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng thu được từ chênh lệch lãi suất.

Rủi ro thiếu tài khoản giao dịch

Các nhà kinh doanh thường có một suy nghĩ sai lầm: khi có nhiều tiền trong tài khoản thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Thế nhưng, số tiền có sẵn trong tài khoản không phải là yếu tố mang tính quyết định khả năng thành công. Vì có rất nhiều cơ hội kinh doanh ban đầu không cần nhiều tiền. Chính tỷ lệ số dư tài khoản, tổng các trạng thái mở và phương pháp quản trị rủi ro mới là yếu tố quan trọng nhất. Cuối cùng chính nhà kinh doanh sẽ là người định ra mức độ rủi ro mình sẽ gánh chịu khi mở một trạng thái và chọn khối lượng giao dịch.