Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Dịch vụ web hosting

là một loại dịch vụ Hosting cho phép các cá nhân và tổ chức để làm cho trang web của họ có thể truy cập thông qua World Wide Web. Web host công ty cung cấp không gian trên máy chủ sở hữu hoặc thuê sử dụng của khách hàng, cũng như cung cấp kết nối Internet, thông thường trong một trung tâm dữ liệu. Máy chủ web cũng có thể cung cấp không gian trung tâm dữ liệu và kết nối Internet cho các máy chủ khác nằm trong trung tâm dữ liệu của họ.

hosting

Có hai loại công ty dịch vụ hosting ( lưu trữ ). Công ty sẽ lưu trữ trang web của bạn miễn phí, Lycos ‘Tripod.com là những ví dụ của host miễn phí, và công ty sẽ lưu trữ trang web của bạn nếu bạn trả một khoản phí hàng tháng / hàng năm như Blue Domino, GoDaddy, hoặc eNom lưu trữ. Vì vậy, tại sao không phải ai cũng chọn các trang tao web mien phi ? Trang web miễn phí được rất hạn chế, và không cho phép bạn lưu trữ nhiều trên các trang của bạn. Bạn có thể sẽ không có khả năng chạy cgi-script. Tệ hơn nữa, bạn có thể không có khả năng để lựa chọn một tên miền, và có thể bạn sẽ có các biểu ngữ gây phiền nhiễu trên trang web của bạn. Bằng cách trả cho một trang web, bạn sẽ có được sự linh hoạt và khả năng vượt quá những gì bất kỳ trang web miễn phí có thể cung cấp cho bạn.