Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Tìm hiểu về ngành kinh doanh tiền tệ

Ngân hàng là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính nhận tiền gửi và các kênh những khoản tiền gửi vào các hoạt động cho vay, hoặc trực tiếp cho vay tiếp hoặc gián tiếp thông qua thị trường vốn. Ngân hàng là sự kết nối giữa các khách hàng có mức thâm hụt vốn và khách hàng có thặng dư vốn.

internet banking

internet banking

Do ảnh hưởng của họ trong một hệ thống tài chính và nền kinh tế, các ngân hàng thường được đánh giá cao quy định ở hầu hết các quốc gia. Hầu hết các ngân hàng hoạt động theo một hệ thống được gọi là ngân hàng dự trữ phân đoạn mà họ nắm giữ chỉ có một trữ lượng nhỏ của các khoản tiền gửi và cho vay phần còn lại cho lợi nhuận. Họ nói chung là tùy thuộc vào yêu cầu về vốn tối thiểu mà là dựa trên một tập hợp quốc tế của các tiêu chuẩn vốn, được gọi là Hiệp định Basel.

Các ngân hàng lâu đời nhất vẫn còn tồn tại là Monte dei Paschi di Siena, trụ sở chính tại Siena, Ý, đã hoạt động liên tục từ năm 1472 . Tiếp theo là Berenberg Bank of Hamburg (1590)  và Sveriges Riksbank của Thụy Điển (1668).

Tag : internet banking