Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Vay vốn kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

Khi vay vốn kinh doanh , ngoài những giấy tờ ngân hàng yêu cầu, bạn cần

chuẩn bị kỹ đề án kinh doanh làm sao thuyết phục ngân hàng đồng ý cho

vay.

Đề án cần chú ý điểm gì

Ngân hàng thường chú ý tới tính khả thi trong các phương án vay vốn chứ

không phải tài sản thế chấp và thu nhập. Bởi vậy, bạn cần đầu tư vào đề án. Đề

án cơ bản cần có:

vay vốn kinh doanh

– Mục đích kinh doanh

– Triển khai kinh doanh như thế nào: địa điểm kinh doanh, mặt hàng kinh

doanh, nguồn cung cấp, nhân sự, giá cả….

– Đề án cần làm nổi bật được tính khả thi, có khả năng trả nợ cao,

Tùy vào từng đề án, mức độ rủi ro, số tiền khách hàng yêu cầu vay mà ngân

hàng sẽ có những phương án cho vay khác nhau. Thông thường sẽ có 2 lựa

chọn: cho vay tín chấp hoặc có tài sản đảm bảo.

+ Vay tín chấp bạn phải có thu nhập khoảng 8 triệu/tháng trở lên thì sẽ được

vay số tiền từ 50 – 250 triệu.

+ Nếu không vay tín chấp, bạn có thể thế chấp nhà đất hoặc cửa hàng kinh

doanh để vay vốn.

Chú ý trước khi kí hợp đồng vay vốn kinh doanh

– Nên tính toán kinh doanh sao cho bạn vẫn giữ được 10-20% thu nhập sau khi

đã trừ đi hết các khoản chi tiêu và trả nợ ngân hàng để tránh bị áp lực trả nợ.

– Tìm hiểu kỹ lãi suất, thời hạn, cách tính phí phạt trước khi ký hợp đồng.

Kinh doanh là một lĩnh vực khó, mang nhiều tính rủi ro. Bởi vậy, có một mục

đích rõ ràng, một đề án tốt bạn không chỉ vay vốn kinh doanh dễ dàng mà sau

này còn kiếm tiền để trả ngân hàng và làm giàu từ kinh doanh sẽ dễ dàng hơn.