Tiep thi mang xa hoi

Social Media Marketing

Vì sao nên đầu tư vào quỹ mở

Là một nhà kinh doanh bạn đã thực sự quan tâm đến quỹ mở và những lợi ích của nó?

–      Quỹ mở giúp bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư được hưởng lợi từ khoản đầu tư được quản lý.

–      Đầu tư vào quỹ mở có ưu điểm hơn so với đầu tư chứng khoán. Nếu đầu tư quỹ mở, NĐT có lợi nhuận cao hơn. Hơn nữa, tính chất dài hạn của Quỹ Mở cũng cho phép Công ty Quản lý Quỹ hạn chế được chu kỳ của thị trường chứng khoán.

quỹ mở

–      Quỹ mở cho phép nhà đầu tư tiếp cận toàn thời gian với các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, những người có kinh nghiệm, chuyên môn và có nguồn lực để chủ động mua, bán và theo dõi khoản đầu tư cho nhà đầu tư.

–      Nhiều Quỹ Mở là một phần của “gia đình quỹ” do đó nhà đầu tư có thể đầu tư vào một vài Quỹ Mở phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư cụ thể.

–      Miễn phí hoặc phí rất thấp khi nhà đầu tư muốn chuyển từ quỹ này sang quỹ khác khi mục tiêu thay đổi.

–      Khoản đầu tư ban đầu vào hầu hết các quỹ đều hợp lý và các khoản đầu tư tiếp theo thường thấp hơn. Rất nhiều quỹ chỉ yêu cầu số tiền đầu tư ban đầu là 5 triệu đồng và đều đặn tối thiểu 1 triệu đồng hàng tháng sau đó

–      Trong trường hợp khẩn cấp mà nhà đầu tư cần sử dụng tiền từ kế hoạch tiết kiệm dài hạn của mình, việc rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư cũng rất dễ dàng. Nhà đầu tư có thể rút tiền về chỉ trong vòng một hoặc hai tuần.

Có thể nói, đầu tư vào quỹ mở có rất nhiều ưu điểm so với chứng khoán, bởi vậy, các NĐT nên suy ngẫm và có hướng hoạt động trong những bước tiếp theo của mình.